fbpx

Publicita

Názov projektu:     Podpora nových pracovných miest v potravinárstve,

Kód projektu v ITMS2014+:     312031U905

Miesto realizácie projektu:     Mesto Prešov

Výzva:                                            OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Operačný program:                   Ľudské zdroje

Prioritná os:                                 Zamestnanosť

Špecifický cieľ:     Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Cieľ projektu:       Poskytnúť 16 uchádzačom o zamestnanie udržateľné a kvalitné zamestnanie a tým zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce

Termín realizácie projektu:   10/2019 – 08/2021

Cieľové skupiny:

  1. Uchádzač o zamestnanie – UoZ podľa podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti
  2. Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie – ZuoZ – podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti 

Hlavná aktivita projektu:    Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk   www.employment.gov.sk    www.ia.gov.sk     www.malygazda.sk

Malý gazda

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť